ไปรษณีย์ งบการเงิน : ไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน

www.thailandpost.co.th

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ThailandPost

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post) ให้บริการส่งของทางไปรษณีย์ บริการ ส่งด่วน (EMS) บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน (R) บริการส่งของใหญ่ (Logispost) ... ...รายละเอียด

www.sepo.go.th

งบการเงินรัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. สาขาสื่อสาร. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) · บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด · บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ... ...รายละเอียด

file.thailandpost.com

59-07-028_Cover_5C_AR-coat New22-07_Y

รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด (ปณท) ... 22. รายงานของผู้สอบบัญชี. 23. งบการเงิน. สารบัญ. 12. 13. 14. 16. 18. 20. 22. 28. ...รายละเอียด

market.sec.or.th

เอกสารเผยแพร่ - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ) ... ...รายละเอียด

www.dbd.go.th

7.คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2561

(3) ส่งทางไปรษณีย์ (เฉพาะนิติบุคคลที่ยังไม่เคยน าส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing). จ่าหน้าซองถึง กองข้อมูลธุรกิจชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี อ าเภอ
 ... ...รายละเอียด

www.isranews.org

โชว์ตัวเลขขาดทุนสะสม138ล.!ผู้บริหารไปรษณีย์ไทยรับ บ.ลูกมีปัญหา ... - ข่าว

21 เม.ย. 2017 ... เจาะงบดุล บ.ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น หลังถูกกล่าวหาบริหารงานไม่โปร่งใสเพียบ ด้าน ' สมร เทิดธรรมพิบูล' กก.ผู้จัดการใหญ่ ปณท บริษัทแม่ รับมีปัญหาทุจริตจริง ... ...รายละเอียด

www.facebook.com

DBD BIT - ยกเลิกการนำส่งบการเงินทางไปรษณีย์ ... | Facebook

ยกเลิกการนำส่งบการเงินทางไปรษณีย์❌ นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น คลิกอ่านรายละเอียดที่... ...รายละเอียด

www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศกระทรวงการคลัง

16 พ.ย. 2020 ... ๒. การพิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑. ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี. กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบ ... ...รายละเอียด

ecert.dbd.go.th

DBD e-Service

หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ... โดย รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งโดยพนักงานกรม จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือรับด้วย ... ...รายละเอียด

km.laas.go.th

ส่งงบการเงินมาทางไปรษณีย์ - e-LAAS Web Board

และงบการเงินจำเป็นต้องเห็นข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้น อปท.ส่งไปรษณีย์มาที่กรมฯ จะดีกว่าค่ะ เรียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น นางลักขณา ปัสนานนท์ กรมส่งเสริมการปกครอง
 ... ...รายละเอียด